První jarní měsíc přinesl výrazné zlepšení na trh práce

První jarní měsíc s sebou tradičně přinesl nová pracovní místa sezónního charakteru. Příznivé počasí se projevilo ve stavební aktivitě, zemědělství a lesnictví, ale i v cestovním ruchu.

V souladu s očekáváním se podíl nezaměstnaných během března snížil na 7,2 % po únorových 7,5 %. Snížení nezaměstnanosti zaznamenalo všech 77 okresů.
První jarní měsíc s sebou tradičně přinesl nová pracovní místa sezónního charakteru. Příznivé počasí se projevilo ve stavební aktivitě, zemědělství a lesnictví, ale i v cestovním ruchu.

Za snižováním nezaměstnanosti ale nestojí pouze sezónní faktory, pokles je trendový a souvisí s hospodářským růstem, který je v české ekonomice patrný již od poloviny roku 2013. Hospodářský růst je široce založený, rostou všechny klíčové sektory ekonomiky, což se projevuje i v tvorbě pracovních míst. Po očištění o sezónnost se podíl nezaměstnaných snižuje již 14 měsíců v řadě.

Za poslední rok se počet nových pracovních míst zvedl o více než 35 tisíc. Volných pracovních míst je nejvíce od prosince 2008. Podíl nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo dosáhl 6,9 a je tak nejnižší za posledních šest let.

dan_z_prijmu

Zlepšení situace na trhu práce se zatím primárně koncentruje do tvorby pracovních míst, nikoliv do rychlejšího růstu platů. To je ale pouze otázkou času. Letos očekáváme růst nominálních mezd o 2,4 %, v příštím roce již o 3,0 %.

Očekáváme, že se nezaměstnanost bude i nadále snižovat. V dalších měsících se i díky působení sezónních faktorů bude podíl nezaměstnaných rychle snižovat. Již v dubnu by se nezaměstnanost měla dostat pod 7 %, v červnu by pak mohla činit pouhých 6,2 %.