Inflační tlaky na nabídkové straně ekonomiky zůstávají i nadále nízké

Jak ceny v průmyslu, tak ceny zemědělských výrobců zatím ve třetím čtvrtletí klesají meziročně rychleji, než co předpokládala srpnová prognóza ČNB.

Ceny výrobců naznačují, že inflační tlaky na nabídkové straně ekonomiky zůstávají i nadále nízké.

Jak ceny průmyslových výrobců, tak ceny zemědělských výrobců meziročně i nadále klesají.

V případě cen průmyslových výrobců se sice meziroční pokles v srpnu zmírnil, i tak byl ale meziroční pokles cen o něco výraznější, než co čekal trh.

Ceny zemědělských výrobců pak v srpnu svůj meziroční pokles dokonce o něco prohloubily: a to již druhý měsíc v řadě.

Jak ceny v průmyslu, tak ceny zemědělských výrobců zatím ve třetím čtvrtletí klesají meziročně rychleji, než co předpokládala srpnová prognóza ČNB.

Co se týče cen průmyslových výrobců, tak zmírnění meziročního poklesu z –4,0 % na –3,4 % bylo v srpnu taženo především cenami komodit: zmírnil se meziroční pokles cen v potravinářském průmyslu a také kovů a kovodělných výrobků, a velmi pravděpodobně také v rafinerském průmyslu (reflexe vývoje cen ropy). Výrobci dopravních prostředků či strojů a zařízení hlásí, že indikátory mapující meziroční cenový vývoj zůstaly v srpnu prakticky beze změny, což v realitě znamená nulový růst těchto cen anebo dokonce jejich pokračující pokles.

Absence inflačních tlaků je i nadále hlášena také údaji o cenách stavebních prací, a o výrobních cenách ve službách a dopravě.

Statistiky cen  výrobců tak dávají poměrně jasný vzkaz jak centrální bance, tak spotřebitelům: výraznější růst spotřebitelských cen a tedy celkové cenové hladiny v české ekonomice stále není na pořadu dne.

dan_z_prijmu

Celková inflace bude ve zbytku letošního roku tažen nahoru především cenami pohonných hmot, kde se díky statistickým efektům bude meziroční pokles těchto cen zmírňovat. Právě ropa povede i v dalších měsících ke zmírnění meziročního poklesu celkového indikátoru cen průmyslových výrobců. Nicméně, při pohledu na strukturu vývoje cen průmyslových výrobců je zřejmé, že o nějakém obecném vzlínání cenových tlaků nemůže být řeč. Ke stejnému závěru vede pohled i na další indikátory, mapující cenový vývoj na nabídkové straně ekonomiky.

Vývoj cen výrobců tak zatím jednoznačně zůstává na seznamu argumentů, jež hovoří proti uspěchání konce kurzového závazku ČNB. Jak cenový vývoj v české ekonomice, tak nastavení měnové politiky v eurozóně naznačují, že by ČNB neměla ukončení intervenčního režimu uspěchat: domnívám se, že takový krok bude reálně na pořadu dne skutečně nejdříve až v závěrečných měsících roku 2017.